Divadelný workshop

divadlo

O.Z. CULT CREATIVE pripravilo pre Vás umelecký, divadelný workshop pre deti.

Zámerom nášho workshopu je prostredníctvom kreatívnych cvičení previesť mladých umelcov svetom divadelného umenia a procesom tvorby inscenácie jednoduchým hravým jazykom. Workshop je preto tematicky rozdelený na viaceré časti, zúčastniť sa môžete všetkých postupne,
ale aj jednotlivých zvlásť.

INFO:
– Workshop je vhodný pre deti od 8 rokov. Vstup je voľný.
– Workshop sa koná v Živene, ulica P. O. Hviezdoslava 21, 036 01 Martin (ďalší z cyklu 24.9.2022 sa bude konať v Dome Kultúry Bystrička)
– Odborné lektorské vedenie: Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD. a kol.
– Na workshop je potrebné sa vopred prihlásiť emialom na: nada@cultcreativeoz.sk

TERMÍNY:
Prvý cyklus: 10. 9. 2022 od 9:30 hod
– Ako sa tvorí inscenácia?

Druhý cyklus: 10. 9. 2022 od 13:30 hod
– Od námetu k textu, rôzne – dramaturgické postupy tvorby inscenácie

Tretí cyklus: 24. 9. 2022 od 9:30 (Bystrička pri Martine, Dom Kultúry)
– Príprava scénografie a kostýmov

Štvrtý cyklus: 24. 9. 2022 od 13:30 (Bystrička pri Martine, Dom Kultúry)
– Réžisér a herec

Piaty cyklus: 5. 11. od 9:30 hod (Živena Martin)
– Tvorba divadelnej situácie

ĎAKUJEME ŽE:
Umelecké workshopy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dievčatko z lotosu

divadlo

V rámci dramaturgickej koncepcie sa autorka opiera o vybrané diela z východnej kultúry, predovšetkým z krajín Indie a Japonska. V umeleckej koncepcii vystavala príbeh dievčatka, ktoré tak ako lotos pri svojom zrode, musí v živote prekonať isté prekážky a zažiť aj ťažké chvíle, aby dosiahla poznanie seba samej, konkrétne aby našla svoj domov, sebahodnotu. Inšpirácia lotosovým kvetom a jeho cestou nad hladinu vody je pre ňu metaforickým vyjadrením hľadania seba samého, uvedomenia si seba, svojej sebahodnoty.

Toto uvedomenie a nastavenie si svojich hraníc je v rannom veku dieťaťa veľmi dôležité. To, čo sa ako malé dieťa naučí, ho totiž povedie celý život. Príbeh dievčatka z lotosu, ktoré sa narodí v ťažkých životných podmienkach a musí prekonať veľa skúšok a hlavne si veriť, má byť motiváciou, pozitívnym vzorom a hrdinkou pre malých divákov. Autorka chce rovnako poukázať na vzťah k planéte Zem, zvieratám a všetkému živému. Považuje tento odkaz za veľmi naliehavý pre budúcu generáciu a našu Zem. 

Napísanie divadelnej hry podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

AUTORKA

Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD.

O Rómskom zrkadle

divadlo

Pôvodný dramatický text vznikol na námet ľudovej rozprávky O Rómskom zrkadle, v ktorom sa hovorí o pôvode Rómov. Kedysi dávno im milujúci kráľ daroval zrkadlo, ktoré im malo ukazovať kto sú a kam idú. Rómovia sa po smrti kráľa rozbehli do sveta a po ceste zrkadlo rozbili. Niektorým sa podarilo si kúsok zrkadla vziať…

Autorka rozvila tento príbeh do ucelenej podoby drámy v štyroch dejstvách, v ktorom máme možnosť nazrieť zblízka do sveta posledných rómskych kočovníkov. Jednotlivé postavy nám autenticky ukazujú svoje silné emócie, talent a hodnoty aké Rómovia ctia. Na prahu tragických udalostí druhej svetovej vojny načrieme do ich životov, z ktorých sa nikdy nestratili čriepky ich bájneho zrkadla.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

AUTORKA

Naďa Uherová