Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

divadlo, LUNA storytelling

Je Silvester, ľudia oslavujú posledný večer v roku spoločne s dobrým jedlom a vo svojich teplých domoch. Len jeden človek blúdi ulicami zmrznutý a osamelý: dievčatko so zápalkami.

Autorská inscenácia inšpirovaná príbehom H. Ch. Andersena. Stela, dievčatko so zápalkami s neuveriteľnou fantáziou, ktorá jej pomáhala prežívať ťažké životné situácie nám ukazuje jej silu odolať a vzoprieť a opustiť sa aj to jediné čo má. Streche nad hlavou. Hovorí nám o sile a odvahe, no aj o nenaplnených túžbach a stretnutí so smrťou ako vedomým riešením. Jej cestu jej vždy osvetľuje lampár, ktorý jej prináša každý večer radosť a jednu mincu. Až na ten posledný. 

Inscenácia bola vytvorená v Theater Kopfüber, Ansbach, Nemecko.

TVORCOVIA

Námet, scenár: Lucia Svobodová, Claudia Kucharski
Dramaturgia: Naďa Uherová
Scénografia: Lucia Svobodová
Hudba: Darius Gall
Hrá: Claudia Kucharski

O Rómskom zrkadle

divadlo

Pôvodný dramatický text vznikol na námet ľudovej rozprávky O Rómskom zrkadle, v ktorom sa hovorí o pôvode Rómov. Kedysi dávno im milujúci kráľ daroval zrkadlo, ktoré im malo ukazovať kto sú a kam idú. Rómovia sa po smrti kráľa rozbehli do sveta a po ceste zrkadlo rozbili. Niektorým sa podarilo si kúsok zrkadla vziať…

Autorka rozvila tento príbeh do ucelenej podoby drámy v štyroch dejstvách, v ktorom máme možnosť nazrieť zblízka do sveta posledných rómskych kočovníkov. Jednotlivé postavy nám autenticky ukazujú svoje silné emócie, talent a hodnoty aké Rómovia ctia. Na prahu tragických udalostí druhej svetovej vojny načrieme do ich životov, z ktorých sa nikdy nestratili čriepky ich bájneho zrkadla.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

AUTORKA

Naďa Uherová

Bašavel na námestí

hudba

Cyklus koncertov Bašável na námestí prinesie v letných mesiacoch do priestorov History Caffe v Prievidzi 5 koncertov interpretovaných profesionálnymi rómskymi umelcami.

Projekt má podporiť rómskych profesionálnych interpretov, ktorí sa zameriavajú prevažne na džez a osloviť ním širokú verejnosť, milovníkov džezu i rómsku komunitu žujúci v Prievidzi a blízkom okolí.

Projekt sa koná s podporou mesta Prievidza. Hlavným partnerom je Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

VSTUPENKY CEZ GOOUT na jednotlivé koncerty si môžete zakúpiť cez tento odkaz.

Jazz na námestí

hudba

Projekt Jazz na námestí zahŕňa 2 koncerty renomovaných profesionálnych hudobníkov, z ktorých ako druhí sa predstavia Kristin Lash & Jakob Grey. Zámerom je priniesť do regiónu kvalitnú hudbu interpretovanú profesionálnymi umelcami zameranú na džez a menšinové žánre.

Projektom chceme podporiť nekomerčnú kultúru, skvalitniť kultúrny život v meste Prievidza a vytvoriť scénu pre tento typ umenia. Projekt organizujeme v spolupráci s mestom Prievidza a History Caffe.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

VSTUPENKY CEZ GOOUT si môžete zakúpiť cez tento odkaz alebo osobne v History Caffe a v Eplay – Hudobné nástroje.

Joga pre umelcov: Ako môže jogová prax pomôcť v tvorivom procese

joga

Joga sa už od nepamäti spája priamo či nepriamo s umením a vo svojej tvorbe ju v rôznych formách využívali ako renomovaní režiséri (K. S. Stanislavskij, J. Grotowski), tak i herci (M. Čechov), performeri (M. Abramović), spisovatelia (J. Kerouac), speváci (L. Cohen), hudobníci (Y. Ono) a ďalší umelci.

Hlavným cieľom publikácie je prostredníctvom jogových cvičení a praktík hľadať nový pohľad v konkrétnej umeleckej činnosti (herci, hudobníci, spisovatelia, speváci a ďalší), rozšíriť schopnosti a možnosti pri tvorbe, no stále s ohľadom na fyzické, mentálne či duševné zdravie.

„Každý umelec chce svoje umenie posúvať ďalej, zlepšovať, objavovať, no niekedy zabúda, že on (fyzická bytosť) je tvorcom tohto umenia.“

Autori vybraných textov, o ktorých diela sa opieralo naše štúdium a práca na texte, sú predovšetkým praktici pôsobiaci v oblasti umenia so skúsenosťami aplikovania jogových techník v umeleckom procese (medzi nimi napríklad Dorinda Hulton, Konstantin Stanislavskij, Michail Čechov, Linda Lister, Christy I Wenger a mnohí iní). Neopomenuli sme však ani tradičné knihy o joge (autori: Patanjali, B. K. S. Iyengar, Swami Satyananda Saraswati, Leslie Kaminoff a ďalší), prípadne lekcie s renomovanými učiteľmi.

Joga je predovšetkým odklon od chladného, racionálneho uvažovania a príklon k osobnej skúsenosti, empatii a citu. Vo vytvorenom texte sa preto zameriavame práve na túto sféru, ktorej techniky môžu umelcom pomôcť.

Celkový prínos projektu vidíme v hľadaní nového pohľadu vo vlastnej umeleckej činnosti, rozšírení schopností a možností v tvorbe, avšak stále s ohľadom na fyzické, mentálne či duševné zdravie. Každý umelec chce svoje umenie posúvať ďalej, zlepšovať, objavovať, no niekedy zabúda, že on (fyzická bytosť) je tvorcom tohto umenia, a keď sa rovnocenne ako o svoje umenie nezačne starať aj o seba, skôr či neskôr to môže mať dopad na jeho umenie, ale aj osobný život. Inšpirácia a radosť z umenia totiž neprichádzajú v zabehnutých rituáloch, ale práve v situáciách, ktoré podnecujú kreativitu, dávajú nadobudnuté poznanie do nových súvislostí a kontextov.

„Moment, keď sa Systém stane filozofiou je jeho koncom. Objav Systém doma, no zabudni naň, keď si na javisku. Nemôžeš hrať Systém. Žiadny Systém neexistuje. Existuje len prirodzenosť.“

—K. S. Stanislavskij

Realizáciu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

AUTOR
DOSTUPNÉ NA VYŽIADANIE
UKÁŽKA

Aktualizácie z Facebooku:

S láskou či bez? Sexuálne príbehy starých kultúr

divadlo, LUNA storytelling

Naším zámerom je priniesť divákovi (nielen) mladého veku rozšírený pohľad na sexualitu z uhlov rôznych kultúr a dejín. Zámerom je vyvolať u diváka pocit sebaprijatia a tolerancie, aj pri vlastnej inakosti, prijatie svojich túžob a orientácie bez hanby a bez pocitu izolácie a obviňovania seba sa.

Priniesť mu pochopenie a prijatie, že v tom nie je sám a že v dejinách ľudstva sa stretávame s rôznymi názormi, skúsenosťami a praktikami v tejto oblasti. Rozšíriť obzor, že sexualita nie je len taká, akú ju poznajú z pornografie. Pretože (žiaľ) pornografia, je častokrát jediný zdroj poznávania sexuálnych praktík v mladom veku.

Cieľom projektu je vytvorenie inscenácie spojenej s diskusiou s odborníkom na sexualitu (do projektu sme prizvali psychológa Petra Teličáka). Cieľom diskusie je analýza a rozprava o zdravých hraniciach v sexualite, spoločne sa zamyslieť na tému sexualita vo vzťahu a jej úloha.

Fotografia: Tomasz Schaefer

V spoločnej diskusii nie je naším cieľom odhaľovať alebo analyzovať intímne problémy jednotlivcov ani sa ich na ne verejne pýtať. Chceme, aby súkromie ostalo zachované, nechceme medzi divákmi vzbudzovať pocit hanby alebo výsmechu.

Ideové východiská projektu sa opierajú o štúdium odbornej literatúry z oblasti dejín a kulturológie z dostupných zdrojov. Materiály a podklady o sexualite napríklad v starovekom Grécku, v prvých slovanských spoločenstvách – pohanských i kresťanských, v Bhutáne, Japonsku atď. boli predmetom nášho výskumu a zberu, z ktorých následne vznikol ideový scenár.

Fotografia: Tomasz Schaefer

Hlavným organizátorom projektu je o.z. Cult Creative, no nevylučujeme aj spoluprácu s iným združením, ktoré sa venuje téme sexuality či aj domáceho násilia. Táto spolupráca ako aj odborná garancia fundovaného psychológa je predmetom nášho hľadania a komunikácie, (žiaľ, z dôvodu epidémie pozastavená), no budeme v hľadaní pokračovať naďalej, aby sme do začiatku realizácie túto tému čo najodbornejšie konzultovali.

Celkový prínos projektu vidíme v otvorení tejto častokrát tabuizovanej témy prostredníctvom divadelnej inscenácie, vrámci ktorej s humorom a nadhľadom priblížime problematiku sexuality.
Následne v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede na otázky tolerancie a sebaprijatia v oblasti sexuality.

Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

PREMIÉRA
TVORCOVIA

18. júl 2021

Dramaturgia, scenár: Naďa Uherová
Scénografia a kostýmy: Lucia Svobodová
Réžia: Naďa Uherová
Svetlo/video: Tomasz Schaefer
Hrajú: Lucia Svobodová, Filip Štrba
Produkcia: Magdaléna Čisárová
Hudobná spolupráca: Denisa Uherová