Divadelný workshop

divadlo

O.Z. CULT CREATIVE pripravilo pre Vás umelecký, divadelný workshop pre deti.

Zámerom nášho workshopu je prostredníctvom kreatívnych cvičení previesť mladých umelcov svetom divadelného umenia a procesom tvorby inscenácie jednoduchým hravým jazykom. Workshop je preto tematicky rozdelený na viaceré časti, zúčastniť sa môžete všetkých postupne,
ale aj jednotlivých zvlásť.

INFO:
– Workshop je vhodný pre deti od 8 rokov. Vstup je voľný.
– Workshop sa koná v Živene, ulica P. O. Hviezdoslava 21, 036 01 Martin (ďalší z cyklu 24.9.2022 sa bude konať v Dome Kultúry Bystrička)
– Odborné lektorské vedenie: Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD. a kol.
– Na workshop je potrebné sa vopred prihlásiť emialom na: nada@cultcreativeoz.sk

TERMÍNY:
Prvý cyklus: 10. 9. 2022 od 9:30 hod
– Ako sa tvorí inscenácia?

Druhý cyklus: 10. 9. 2022 od 13:30 hod
– Od námetu k textu, rôzne – dramaturgické postupy tvorby inscenácie

Tretí cyklus: 24. 9. 2022 od 9:30 (Bystrička pri Martine, Dom Kultúry)
– Príprava scénografie a kostýmov

Štvrtý cyklus: 24. 9. 2022 od 13:30 (Bystrička pri Martine, Dom Kultúry)
– Réžisér a herec

Piaty cyklus: 5. 11. od 9:30 hod (Živena Martin)
– Tvorba divadelnej situácie

ĎAKUJEME ŽE:
Umelecké workshopy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Igor Peter Meluzin – Všetci sú už v Prievidzi

výstava

Aj vy chcete byť v Prievidzi? 20. 8. o 18:00 sa Vám oplatí prísť do Prievidze na vernisáž Petra Meluzina v Meštianskom dome, teraz Galéria Imricha Vysočana. Ďakujeme Fondu na podporu umenia, že podporil výstavu osobnosti akým bol Peter Meluzin v regióne, kde dlhodobo chýba profesionálna inštitúcia pre vizuálne umenie a bez podpory fondu by výstava nikdy nevznikla.

Veríme, že aj touto výstavou nastavíme latku a smerovanie novovzniknutej inštitúcie a pomkneme Prievidzu dopredu na mapu galérií umenia na Slovensku. Aj vy môžete byť v Prievidzi!

Projekt sa koná s podporou mesta Prievidza. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Viac informácií nájdete v našom Facebookovom podujatí.

Predstavenia LUNA storytelling

Nezaradené

V lete vám spolu s ďalšími našimi aktivitami prinášame aj niekoľko repríz autorskej inscenácie inšpirovanej objavmi Vikingov: Vikingovia, cestovanie niťami osudue.

Kedy a kde?
23. júla, PEZINOK (odkaz na udalosť vystúpenia)
31. júla, PETRŽALKA (odkaz na udalosť 1. vystúpenia, odkaz na udalosť 2. vstúpenia)
20. augusta, BARDEJOV (odkaz na udalosť vystúpenia)
1. septembra, HUBOVÁ (odkaz na udalosť vystúpenia)

Vhodné pre deti od 3 rokov.
Tvorivý tím: Mgr.art. Lucia Svobodová, Jana Hryzlíková
Hrajú: Mgr.art. Lucia Svobodová, Mgr.art. Miroslava Mravcová

Viac o projekte a o aktivitách LUNA storytelling si môžete prečítať na tomto odkaze.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

divadlo, LUNA storytelling

Je Silvester, ľudia oslavujú posledný večer v roku spoločne s dobrým jedlom a vo svojich teplých domoch. Len jeden človek blúdi ulicami zmrznutý a osamelý: dievčatko so zápalkami.

Autorská inscenácia inšpirovaná príbehom H. Ch. Andersena. Stela, dievčatko so zápalkami s neuveriteľnou fantáziou, ktorá jej pomáhala prežívať ťažké životné situácie nám ukazuje jej silu odolať a vzoprieť a opustiť sa aj to jediné čo má. Streche nad hlavou. Hovorí nám o sile a odvahe, no aj o nenaplnených túžbach a stretnutí so smrťou ako vedomým riešením. Jej cestu jej vždy osvetľuje lampár, ktorý jej prináša každý večer radosť a jednu mincu. Až na ten posledný. 

Inscenácia bola vytvorená v Theater Kopfüber, Ansbach, Nemecko.

TVORCOVIA

Námet, scenár: Lucia Svobodová, Claudia Kucharski
Dramaturgia: Naďa Uherová
Scénografia: Lucia Svobodová
Hudba: Darius Gall
Hrá: Claudia Kucharski

Dievčatko z lotosu

divadlo

V rámci dramaturgickej koncepcie sa autorka opiera o vybrané diela z východnej kultúry, predovšetkým z krajín Indie a Japonska. V umeleckej koncepcii vystavala príbeh dievčatka, ktoré tak ako lotos pri svojom zrode, musí v živote prekonať isté prekážky a zažiť aj ťažké chvíle, aby dosiahla poznanie seba samej, konkrétne aby našla svoj domov, sebahodnotu. Inšpirácia lotosovým kvetom a jeho cestou nad hladinu vody je pre ňu metaforickým vyjadrením hľadania seba samého, uvedomenia si seba, svojej sebahodnoty.

Toto uvedomenie a nastavenie si svojich hraníc je v rannom veku dieťaťa veľmi dôležité. To, čo sa ako malé dieťa naučí, ho totiž povedie celý život. Príbeh dievčatka z lotosu, ktoré sa narodí v ťažkých životných podmienkach a musí prekonať veľa skúšok a hlavne si veriť, má byť motiváciou, pozitívnym vzorom a hrdinkou pre malých divákov. Autorka chce rovnako poukázať na vzťah k planéte Zem, zvieratám a všetkému živému. Považuje tento odkaz za veľmi naliehavý pre budúcu generáciu a našu Zem. 

Napísanie divadelnej hry podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

AUTORKA

Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD.

O Rómskom zrkadle

divadlo

Pôvodný dramatický text vznikol na námet ľudovej rozprávky O Rómskom zrkadle, v ktorom sa hovorí o pôvode Rómov. Kedysi dávno im milujúci kráľ daroval zrkadlo, ktoré im malo ukazovať kto sú a kam idú. Rómovia sa po smrti kráľa rozbehli do sveta a po ceste zrkadlo rozbili. Niektorým sa podarilo si kúsok zrkadla vziať…

Autorka rozvila tento príbeh do ucelenej podoby drámy v štyroch dejstvách, v ktorom máme možnosť nazrieť zblízka do sveta posledných rómskych kočovníkov. Jednotlivé postavy nám autenticky ukazujú svoje silné emócie, talent a hodnoty aké Rómovia ctia. Na prahu tragických udalostí druhej svetovej vojny načrieme do ich životov, z ktorých sa nikdy nestratili čriepky ich bájneho zrkadla.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

AUTORKA

Naďa Uherová

Bašavel na námestí

hudba

Cyklus koncertov Bašável na námestí prinesie v letných mesiacoch do priestorov History Caffe v Prievidzi 5 koncertov interpretovaných profesionálnymi rómskymi umelcami.

Projekt má podporiť rómskych profesionálnych interpretov, ktorí sa zameriavajú prevažne na džez a osloviť ním širokú verejnosť, milovníkov džezu i rómsku komunitu žujúci v Prievidzi a blízkom okolí.

Projekt sa koná s podporou mesta Prievidza. Hlavným partnerom je Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

VSTUPENKY CEZ GOOUT na jednotlivé koncerty si môžete zakúpiť cez tento odkaz.

Jazz na námestí

hudba

Projekt Jazz na námestí zahŕňa 2 koncerty renomovaných profesionálnych hudobníkov, z ktorých ako druhí sa predstavia Kristin Lash & Jakob Grey. Zámerom je priniesť do regiónu kvalitnú hudbu interpretovanú profesionálnymi umelcami zameranú na džez a menšinové žánre.

Projektom chceme podporiť nekomerčnú kultúru, skvalitniť kultúrny život v meste Prievidza a vytvoriť scénu pre tento typ umenia. Projekt organizujeme v spolupráci s mestom Prievidza a History Caffe.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

VSTUPENKY CEZ GOOUT si môžete zakúpiť cez tento odkaz alebo osobne v History Caffe a v Eplay – Hudobné nástroje.