Das Mädchen mit den Schwefelhölzern

divadlo, LUNA storytelling

Je Silvester, ľudia oslavujú posledný večer v roku spoločne s dobrým jedlom a vo svojich teplých domoch. Len jeden človek blúdi ulicami zmrznutý a osamelý: dievčatko so zápalkami.

Autorská inscenácia inšpirovaná príbehom H. Ch. Andersena. Stela, dievčatko so zápalkami s neuveriteľnou fantáziou, ktorá jej pomáhala prežívať ťažké životné situácie nám ukazuje jej silu odolať a vzoprieť a opustiť sa aj to jediné čo má. Streche nad hlavou. Hovorí nám o sile a odvahe, no aj o nenaplnených túžbach a stretnutí so smrťou ako vedomým riešením. Jej cestu jej vždy osvetľuje lampár, ktorý jej prináša každý večer radosť a jednu mincu. Až na ten posledný. 

Inscenácia bola vytvorená v Theater Kopfüber, Ansbach, Nemecko.

TVORCOVIA

Námet, scenár: Lucia Svobodová, Claudia Kucharski
Dramaturgia: Naďa Uherová
Scénografia: Lucia Svobodová
Hudba: Darius Gall
Hrá: Claudia Kucharski

S láskou či bez? Sexuálne príbehy starých kultúr

divadlo, LUNA storytelling

Naším zámerom je priniesť divákovi (nielen) mladého veku rozšírený pohľad na sexualitu z uhlov rôznych kultúr a dejín. Zámerom je vyvolať u diváka pocit sebaprijatia a tolerancie, aj pri vlastnej inakosti, prijatie svojich túžob a orientácie bez hanby a bez pocitu izolácie a obviňovania seba sa.

Priniesť mu pochopenie a prijatie, že v tom nie je sám a že v dejinách ľudstva sa stretávame s rôznymi názormi, skúsenosťami a praktikami v tejto oblasti. Rozšíriť obzor, že sexualita nie je len taká, akú ju poznajú z pornografie. Pretože (žiaľ) pornografia, je častokrát jediný zdroj poznávania sexuálnych praktík v mladom veku.

Cieľom projektu je vytvorenie inscenácie spojenej s diskusiou s odborníkom na sexualitu (do projektu sme prizvali psychológa Petra Teličáka). Cieľom diskusie je analýza a rozprava o zdravých hraniciach v sexualite, spoločne sa zamyslieť na tému sexualita vo vzťahu a jej úloha.

Fotografia: Tomasz Schaefer

V spoločnej diskusii nie je naším cieľom odhaľovať alebo analyzovať intímne problémy jednotlivcov ani sa ich na ne verejne pýtať. Chceme, aby súkromie ostalo zachované, nechceme medzi divákmi vzbudzovať pocit hanby alebo výsmechu.

Ideové východiská projektu sa opierajú o štúdium odbornej literatúry z oblasti dejín a kulturológie z dostupných zdrojov. Materiály a podklady o sexualite napríklad v starovekom Grécku, v prvých slovanských spoločenstvách – pohanských i kresťanských, v Bhutáne, Japonsku atď. boli predmetom nášho výskumu a zberu, z ktorých následne vznikol ideový scenár.

Fotografia: Tomasz Schaefer

Hlavným organizátorom projektu je o.z. Cult Creative, no nevylučujeme aj spoluprácu s iným združením, ktoré sa venuje téme sexuality či aj domáceho násilia. Táto spolupráca ako aj odborná garancia fundovaného psychológa je predmetom nášho hľadania a komunikácie, (žiaľ, z dôvodu epidémie pozastavená), no budeme v hľadaní pokračovať naďalej, aby sme do začiatku realizácie túto tému čo najodbornejšie konzultovali.

Celkový prínos projektu vidíme v otvorení tejto častokrát tabuizovanej témy prostredníctvom divadelnej inscenácie, vrámci ktorej s humorom a nadhľadom priblížime problematiku sexuality.
Následne v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede na otázky tolerancie a sebaprijatia v oblasti sexuality.

Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

PREMIÉRA
TVORCOVIA

18. júl 2021

Dramaturgia, scenár: Naďa Uherová
Scénografia a kostýmy: Lucia Svobodová
Réžia: Naďa Uherová
Svetlo/video: Tomasz Schaefer
Hrajú: Lucia Svobodová, Filip Štrba
Produkcia: Magdaléna Čisárová
Hudobná spolupráca: Denisa Uherová

O trzech zaklętych królewnach, czyli opowieści rozbójników

divadlo, LUNA storytelling

Príbehy o Snehulienke, Rapunzeli a Šípkovej Ruženke, ktoré ešte nepoznáte.
Príbeh o gangu lupičov, ktorí našli v lese dieťa. Aby ho upokojili, rozprávajú mu jednu rozprávku za druhou o svojich vysnívaných princeznách. Čo však lupiči vedia o princeznách a ako si ich predstavujú? Podarí sa „tvrdým chlapom“ utešiť plačúce dieťa?

Inscenácia vznikla v Państwowy Teatr Lalki Teçza, Słupsk, Poľsko.

Viac informácii a fotiek nájdete na stránke divadla Teatr Tecza.

TVORCOVIA

Námet: Naďa Uherová, Lucia Svobodová
Scenár: Naďa Uherová
Preklad do poľštiny: Michał Tramer
Réžia, Scénografia: Lucia Svobodová
Hudba: Miłosz Sienkiewicz
Hrajú:  Maciej Gierłowski, Piotr Merecki, Ivo Bochat, Mikołaj Prynkiewicz

Vikingové – cestování nitěmi osudu

divadlo, LUNA storytelling

Autorská inscenácia je inšpirovaná objavami Vikingov. Vychádza z legiend a príbehov o tých najslávnejších cestovateľov tej doby. Diváci, malí aj veľkí sa stretávajú s Haraldom krásnovlasým, kráľom Nórska, Ingolfom, ktorý objavuje Island či Erikom červenovlasým, objaviteľom zelenej zeme, Greenlandu/Grónska, ktoré nie je tou najzápadnejšou krajinou, ktorú objavili a tak sa doplavia až do Ameriky.

Príbeh sprevádzajú priadky osudu – Norny, ktoré spolu s divákmi rozhodujú o tom, akým smerom sa bude uberať cesta severských hrdinov. Norny sprevádzajú Vikingov v boji s nepriateľom, pri plavbách na mori a objavoch nových svetov.

Inscenácia je vytvorená na základe výskumu vikingských mýtov, ktoré boli objavené na Islande a zároveň vychádzala z historických informácií o ich cestách po Európe ale samozrejma o cestách najmä na mori a ich objavov.

Témou celej inscenácie je odvaha. Chuť neustále objavovať aj napriek nepriaznivým situáciám. A nikdy sa nevzdať.

TVORCOVIA

Námet, scenár: Lucia Svobodová, Jana Hryzlíková
Dramaturgia: Jana Hryzlíková
Réžia: Lucia Svobodová
Scénografia: Lucia Svobodová
Odborná pomoc: Tomáš Jajčík, Šárka Rusínová

Chlapec bez mena

divadlo, LUNA storytelling

Inscenácia Chlapec bez mena je autorská interaktívna rozprávka inšpirovaná pôvodnými indiánskymi príbehmi a kultúrou. Hlavným hrdinom je malý indiánsky chlapec, ktorý sa vydá na cestu za svojím menom.

Zaslúži so ho odvážnymi skutkami, ktoré vykoná na tejto dobrodružnej ceste. Naším zámerom je priblížiť detskému divákovi indiánsku múdrosť, náhľad na svet, ako aj vzájomnú úctu k prírode a Zemi.

Prečítajte si viac na stránke agathos.sk.

Červené črievičky

divadlo, LUNA storytelling

Divadelné zoskupenie LUNA storytelling v spolupráci s redaktorkou slovenského vydania knihy od Clarissy Pinkoly Estés: Ženy, ktoré behali s vlkmi, pre vás pripravili príbeh Červené črievičky oživený divadelnými, výtvarnými a zvukovými prvkami. Po neklasicky vnímanej ukážke sa budeme zaoberať týmto rozprávkovým námetom a situáciami, ktoré ovplyvňujú náš život a konanie. Pokúsime sa o objasnenie niektorých archetypov z príbehu. Tradičná rozprávka Červené črievičky je metaforickým vyjadrením života jednotlivca, ktorý stratil svoje prirodzené prostredie a inštinkty, a neustále sa prispôsobuje okolnostiam, poddáva sa vôli iných, zabúda na seba a svoje sny.

Uruk Aranak – tulenia žena

divadlo, LUNA storytelling

Inuiti verili, že tulene boli kedysi ľuďmi. Na pobreží mora sa vyzliekali zo svojich tuleních koží a menili sa na nádherné, nahé a zraniteľné ženy. Bez svojej kože sa nemohli vrátiť domov, do mora. Osamelý lovec, ktorý túžil po spoločnosti a láske, ukradol kožu jednej z tuleních žien a ona s ním musela ostať žiť sedem rokov. I keď ho milovala a splodila mu syna, cítila silnú potrebu vrátiť sa domov. Jej telo chradlo a ak by sa nevrátila, mohla by zomrieť…

Jazyk príbehu je inšpirovaný inuitskými slovami, ktoré svojím zvukom podporujú chladnú krajinu za polárnym kruhom. Preto mu porozumejú úplne všetci na svete. Jeho narácia spočíva v obrazoch, intonácii a emóciách, ktoré vás pozvú do tejto malej a intímnej divadelnej formy.

TVORCOVIA

Autor: Lucia Svobodová
Tvorivé vedenie: Katarína Aulitisová, Markéta Plachá
Scénografia: Mária Stanko, Lucia Svobodová
Hrajú: Lucia Svobodová, Naďa Uherová