Sexuálne príbehy

divadlo

Naším zámerom je priniesť divákovi mladého veku rozšírený pohľad na sexualitu z uhlov rôznych kultúr a dejín. Zámerom je vyvolať u mladého diváka pocit sebaprijatia a tolerancie, aj pri vlastnej inakosti, prijatie svojich túžob a orientácie bez hanby a bez pocitu izolácie a obviňovania seba sa.

Priniesť mu pochopenie a prijatie, že v tom nie je sám a že v dejinách ľudstva sa stretávame s rôznymi názormi, skúsenosťami a praktikami v tejto oblasti. Rozšíriť obzor, že sexualita nie je len taká, akú ju poznajú z pornografie. Pretože (žiaľ) pornografia, je častokrát jediný zdroj poznávania sexuálnych praktík v tomto veku.

Cieľom projektu je vytvorenie inscenácie pre študentov 2.stupňa ZŠ a SŠ, odohranie premiéry + 5 repríz, spojené s diskusiou s odborníkmi na sexualitu. Cieľom diskusie je analýza a rozprava o zdravých hraniciach v sexualite, spoločne sa zamyslieť na tému sexualita vo vzťahu a jej úloha.

V spoločnej diskusii nie je naším cieľom odhaľovať alebo analyzovať intímne problémy jednotlivcov ani sa ich na ne verejne pýtať. Chceme aby súkromie ostalo zachované, nechceme medzi spolužiakmi vzbudzovať pocit hanby alebo výsmechu.

Ideové východiská projektu sa opierajú o štúdium odbornej literatúry z oblasti dejín a kulturológie
z dostupných zdrojov. Materiály a podklady o sexualite v napr. starovekom Grécku, v prvých slovanských spoločenstvách – pohanských i kresťanských, v Bhutáne, Japonsku atď. sú predmetom nášho výskumu a zberu, z ktorých následne vznikne ideový scenár.

Hlavným organizátorom projektu je o.z. Cult Creative, no nevylučujeme aj spoluprácu s iným združením, ktoré sa venuje téme sexuality či aj domáceho násilia. Táto spolupráca ako aj odborná garancia fundovaného psychológa / sexuológa je predmetom nášho hľadania a komunikácie, (žiaľ, z dôvodu epidémie pozastavená), no budeme v hľadaní pokračovať naďalej, aby sme do začiatku realizácie túto tému čo najodbornejšie konzultovali.

Celkový prínos projektu vidíme v otvorení tejto častokrát tabuizovanej témy prostredníctvom divadlenej inscenácie, vrámci ktorej s humorom a nadhľadom si priblížime problematiku sexuality.
A následne v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede na otázky tolerancie a sebaprijatia
v oblasti sexuality.

Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

PREMIÉRA
TVORCOVIA

jún 2021

Dramaturgia, scenár: Naďa Uherová
Scénografia a kostýmy: Lucia Svobodová
Réžia, hrajú: Naďa Uherová, Lucia Svobodová
Produkcia: Magdaléna Čisárová
Hudobná spolupráca: Denisa Uherová

2 thoughts on “Sexuálne príbehy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *